Trycket på Västkusten blir allt hårdare. När antalet permanentboende och det rörliga fritidslivet ökar samtidigt - hur ska planeringen av kustzonen utformas för en hållbar utveckling?