Tema:

Odla ditt korallrev...

Allt fler vill bli korall-trädgårdsmästare och hjälpa till att rädda världens hotade korallrev. På många platser arbetar forskare och turistnäring tillsammans för att återplantera skadade koraller – men framförallt för att sprida information.

Korallrev brukar ofta kallas havens regnskogar och har en enorm biologisk mångfald. Korallrev upptar mindre än en procent av jordens yta, men på och runt dem lever en fjärdedel av alla kända marina arter. Men korallreven är hotade av exploatering, föroreningar, överfiske och klimatförändringar. Det finns beräkningar som visar att om den globala uppvärmningen fortsätter riskerar alla korallrev att vara utdöda år 2050.

Genom utbildning, informationskampanjer och forskning försöker initiativ som The Coral Nurture Program i Australien och The Coral Gardeners i Franska Polynesien öka människors kunskap om korallrevens betydelse och skapa engagemang som leder till handling.

En del i projekten är också återplantering; dykare transplanterar plantskola-odlade korallfragment på befintliga korallrev.