En modell för Östersjön användes för att analysera havsvattnets vatten- och värmebalans. Ingen långsiktig trend kunde påvisas i vattentemperatur, trots ökande temperaturer i atmosfären. Isrörelser och istäckets tjocklek mättes i centrala bottenviken under en hel vintersäsong. Isrörelserna påverkades främst av vind.