Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram för kust och hav har reviderats. Under 2007 införs successivt ett antal förändringar av programmet. I flera fall har vi kunnat införa välbehövliga utökningar, eftersom medelstilldelningen samtidigt har ökat. Förändringarna har gjorts med utgångspunkt från miljömålen och från internationella krav på information om förhållandena i de svenska havsområdena. Stor vikt har lagts vid att få en effektiv samordning mellan den nationella och regionala övervakningen.