Tema:

Nytt historiskt mål för yrkesfisket får kritik

En ny strategi ska hjälpa fiskenäringen att bli hållbar i framtiden. Samarbetet sker mellan Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Men strategin får kritik.

Det är första gången ett gemensamt underlag från de båda myndigheterna som hanterar fiskefrågor, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket, tagits fram. Strategin sträcker sig till 2020, och handlar om hur yrkesfisket ska hantera framtiden och utvecklas på ett hållbart sätt miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Myndighetsansvaret för yrkesfisket delas i dag mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och på regional nivå länsstyrelserna. Målen som satts upp är riktade både mot aktörerna och de berörda myndigheterna. –Svenskt yrkesfiske bidrar till en levande landsbygd, kust och skärgård Vår förhoppning är att gemensamma insatser ska leda till en hållbar förvaltning av fiskresurserna, vilket kan skapa arbetstillfällen, lönsamma företag och utveckla yrkesfisket på ett miljömässigt hållbart sätt, säger Ingemar Berglund, vikarierande generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, i pressmeddelandet. Beslutet har dock bemötts av kritik från bland andra Lunds universitet, kustkommuner och länsstyrelserna. De tycker att den sociala aspekten har fått för lite fokus i rapporten, och att det kan komma att skada fisket i slutändan. Strategin pågår till 2020 och kommer då att revideras.