Tema:

Ny typ av fiskodling ska ge mindre utsläpp

Vid Mollösund på Orust pågår en försöksverksamhet där man odlar öring och lax i slutna system i stället för öppna kassar. Då man i bassängerna kan samla upp exkrementer, död fisk och överbliven mat så minimeras utsläppet av näringsämnen i havet. I ett slutet system minskar också risken att för man ska drabbas av parasiten laxlus. Försöksanläggningen är placerad i anslutning till en musselodling, som man hoppas kan dra nytta av näringen från fiskodlingen.