Bild
Bild: Image courtesy of NOAA Office of Ocean Exploration and Research, 2016 Deepwater Exploration of the Marianas.
;
Tema:

Nu finns miljögifter och skräp överallt

Nu är det konstaterat. Miljögifter och allsköns skräp finns nu spritt över hela vår jord. Konservburken på bilden hittades på 5000 meters djup under NOAA:s expedition ner i Marianergravens stora djup. Och djuren som lever där nere i mörkret har extremt höga halter av miljögifter som vi människor har skapat.

En ny studie, utförd av brittiska forskare under ledning av marinekologen Alan Jamieson visade förbluffande höga halter av vissa långlivade organiska miljögifter, PCB och PBDE, i små märlkräftor som lever på dessa djup.

Forskarna undersökte två av djuphavsgravarna i Stilla havet, Marianergraven öster om Filippinerna, och Kermadecgraven norr om Nya Zeeland. Gifthalterna i märlkräftorna låg på samma nivå som i en av de värst förorenade industrizonerna i Stillahavsområdet, havsviken Suruga på Japans östkust.

- Det är sorgligt att det inte finns några platser på vår jord som är opåverkade av utsläpp av syntetiska kemikalier, säger Emma Undeman, miljökemist på Stockholms universitet. Att svårnedbrytbara kemikalier ansamlas även i djuphavsgravarna är egentligen inte så förvånande, men halterna i djuren är väldigt höga. även om utsläppen av ämnen som PCB och PBDE späds ut i oceanernas stora vattenmassor, så koncentreras de kring olika partiklar som sjunker ned i djupen. Väl nere på bottnarna finns få mekanismer för att eliminera dem, och framför allt går det långsamt.

PCB är ett samlingsnamn för en viss typ av svårnedbrytbara ämnen, polyklorerade bifenyler, i olika industrikemikalier. De blev ökända i Sverige under 1970-talet, då man fann att de var en av huvudorsakerna bakom säldöden i östersjön. I märlkräftornas vävnader hittades också polybromerade difenyletrar, PBDE, som används som flamskyddsmedel i isoleringsmaterial, elektronik, plastprodukter, textilier och gummikablar. Tester har visat att PBDE kan ge upphov till sämre minne, ökad fosterdödlighet och försenad könsmognad hos försöksdjur.

- Den här studien blir en påminnelse om att vi tar en stor risk när vi tillåter utsläpp av långlivade miljögifter. Utsläppen är oåterkalleliga och något vi kan få leva med mycket länge. Regleringen av kemikalier måste därför ta större hänsyn till ämnens nedbrytbarhet. Vi ska helt enkelt inte släppa ut ämnen med långa halveringstider eftersom vi inte kan förutse vilka effekter det kan tänkas få i miljön eller för människor, avslutar Emma Undeman.