Nu blommar algerna i Östersjön

Årets algblomning har startat. Enligt SMHI:s satellitbilder kan ansamlingar uppstå framför allt i området mellan Öland och Gotland.

Algblomningen i Östersjön består av så kallade blågröna alger, vilka egentligen är bakterier vid namn cyanobakterier. Vissa av dem kan producera giftiga ämnen, till exempel en typ som heter Nodularia som producerar toxinet nodularin. I nuläget är det dock osäkert vilka typer av alger som börjat blomma.

– Vi kan inte utifrån satellitbilder eller mikroskopianalyser bekräfta om de producerar giftet eller inte, det kräver mer avancerande analyser, säger Markus Lindh marinbiolog på SMHI, till SVT.

Höga halter av fosfor från framförallt lantbruket och utbredningen av döda bottnar är viktiga orsaker bakom den återkommande algblomningen i Östersjön. I år är den än så länge ganska beskedlig, men det är bra att vara uppmärksam om man planerar att bada, påpekar Markus Lindh. De senaste dagarna har vädret varit gynnsamt för algerna, som trivs när det är varmt och vindstilla.

– Blir det en pålandsvind när de här ansamlingarna har bildats kan de tryckas in mot kusterna och då kan det besvärligt, dessutom kan ju blomningar också förekomma lokalt i varma vikar.