Bild: Marco Busdraghi/Wikimedia Commons

Norsk forskning på havets taggiga delikatess

Längs den norska kusten breder sjöborrarna ut sig. De ställer till med allvarliga problem då de äter upp de ekologiskt värdefulla sjögräsängarna. Men på många fina restauranger världen över serveras sjöborre som en delikatess, och i Norge pågår nu forskning på om den kan plockas eller odlas kommersiellt.

Längs norska kusten finns miljardtals sjöborrar. Och de går hårt åt de viktiga sjögräsängarna, som bland annat fungerar som barnkammare åt många av havets invånare, vilket i sin tur gynnar tillväxten för sej och torsk. Forskare på NIVA har tidigare uppskattat att det rent ekonomiska värdet på en frisk sjögräsäng uppgår till 15 miljoner norska kronor per år. Forskarnas förhoppning är hitta hållbara metoder för att kommersiellt skörda sjöborrar, och i samma slag hjälpa till att bevara sjögräsängarna.

Det är framförallt sjöborrens gonader, könsdelarna, som anses vara en delikatess på tallriken. Den är mycket eftertraktad som sushi i Asien, men serveras över hela världen, bland annat i europeiska länder som Frankrike, Island och Irland. Men att ta vara på sjöborrarnas ätbara delar är ett kostsamt arbete, och tidigare exportförsök till den japanska marknaden har inte nått lönsamhet på grund av de långa transporterna och krav på att den ska kunna serveras färsk.

Det pågående projektet leds av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) och är del av ett större forskningsprogram vid The Fram Centre i Tromsø. I projektet undersöker man även möjligheten att odla sjöborrar, och hoppas att nya typer av foder ska ge större avkastning.