Bild
;
Tema:

Naturvårdsverket: Sverige missar alla klimatmål

Med regeringens klimatpolitik kommer Sverige inte att klara vare sig de nationella klimatmålen eller EU-målen, varken på lång eller kort sikt. Det visar en ny analys från Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att ta fram underlag till den årliga klimatredovisningen. I den redovisas de viktigaste klimatpolitiska besluten nationellt och på EU-nivå. Den innefattar även en bedömning av utsläppsutvecklingen gentemot de nationella etappmållen 2030, 2040 samt det långsiktiga etappmålet att Sverige 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Naturvårdsverkets slutsats är att regeringens klimatpolitik leder till att Sverige inte klarar något av de nationella målen. Inte heller EU-målen.

-Vi ser starka styrmedelsbeslut på EU-nivå och ett tydligt ledarskap för grön omställning inom näringslivet. Däremot krävs ytterligare politiska beslut för minskade utsläpp i Sverige om vi ska kunna nå klimatmålen, säger Stefan Nyström, chef för Naturvårdsverkets klimatavdelning i ett pressmeddelande. 

Bland annat bedöms den sänkta reduktionsplikten och skattesänkningen på fossila drivmedel bidra till att utsläppen ökar med 3–4 miljoner ton koldioxidekvivalenter mellan 2023 och 2024. Och ökningen förväntas fortsätta även åren därpå.

-Transportsektorn har stor påverkan på Sveriges utsläpp, säger Eva Jernbäcker, klimatanalytiker på Klimatavdelningen, i ett pressmeddelande.
- För att landets EU-åtagande ska vara inom räckhåll fram till 2030 behöver användningen av fossil diesel och bensin minska, och takten i elektrifieringen av vägtransporterna behöver öka.