Om ett havsområde drabbas av långvarig syrebrist slås all bottenfauna ut. När syret återvänder följer en period av återhämtning, och bottenfaunan återvänder. En jämförelse mellan Gullmarsfjorden, Bornholmsdjupet och Landsortsdjupet visar på liknande förlopp för återkolonisering, men också på stora olikheter.