Mycket små partiklar, miljondelar av millimeter, kallas nanopartiklar och blir allt vanligare inom olika användningsområden. Det finns en oro för att de kan ha skadliga effekter, men forskningen har inte riktigt hunnit med. I denna avhandling har man undersökt nanoplasters effekter på djurplankton och fisk, och funnit att de påverkar båda organismerna. Partiklarna kan också passera både den skyddande blod-hjärnbarriären och andra biologiska membran.