Vad är en maritim landningsplats och vad är dess källvärde för de arkeologiska tolkningarna om människors verksamhet vid vatten? Kristin Ilves, doktorand i arkeologi, har i sin avhandling omdefinierat begreppet landningsplats för att göra det mer användbart. Landningsplatser är undervärderade som arkeologisk källa för förståelsen av forna samhällen. Men begreppet har hittills varit arkeologiskt odefinierat och därför oanvändbart. Istället föreslår Kristin att man kan definiera dessa i social mening som mötesplatser - platser för social interaktion vilka kan identifieras och studeras arkeologiskt. Förståelsen av det mänskliga beteendets avsiktliga karaktär integreras med de återstående arkeologiska spåren. Därmed bidrar avhandlingen med en möjlighet att på arkeologisk väg utvärdera och närma sig landningsplatsernas sociala funktion.