Nya krav ställs på övervakningen i och med införandet av EUs ramdirektiv för vatten. För att möta dessa nya krav måste övervakningsprogrammen anpassas. I Bottenviken har det pågått ett projekt som gått ut på att identifiera brister i dagens övervakning, och att föreslå en strategi för att göra övervakningen mer anpassad, samordnad och kostnadseffektiv.