Extremt skilda förhållanden längs Sveriges kust gör miljötillståndet för bottensamhällena svåra att jämföra med varandra. Arbetet med att ta fram fungerande bedömningsgrunder för mjukbottenfauna har dock kommit mycket långt. Årets rapportering bygger för första gången på en redovisning med det nya miljökvalitetsindex som utgör grunden för jämförelsen.