En internationell expertpanel har på uppdrag av Naturvårdsverket gått igenom dagens kunskap om övergödningssituationen i Västerhavet. Minska tillförseln av främst kväve från jordbruk och atmosfär till Västerhavet och satsa mer på internationellt samarbete, föreslår experterna.