Flera kustfågelarter har under 2000-talet drabbats av vad som betraktas som överdödlighet under normal häckningstid. En art som särskilt uppmärksammats i detta avseende är gråtruten. Stora mängder av gråtrutar har hittats döda vid häckplats och många har påträffats i förlamningstillstånd. Sedan 2002 har gråtrutarna årligen undersökts i Gävlebukten. Efter konstaterad massdöd i detta område 2002 avklingade andelen döda adulta åren 2003-2006 föratt 2007-2009 hamna nära noll.