Miljösignaler publiceras av Europeiska miljöbyrån i början av varje år och innehåller korta beskrivningar eller berättelser som ger ögonblicksbilder från olika områden av intresse både för den miljöpolitiska debatten och för den bredare allmänheten under det kommande året. Årets miljösignaler är: Åtgärder mot klimatets förändring – upp till bevis; Anpassning till klimatets förändring – om brunnen sinar; Biologisk mångfald – mördarsniglar och andra främlingar; Luftförorening – luften vi andas; Jordbruket och miljön – skilj agnarna från vetet i jordbrukspolitiken; Havsmiljön – fiske i grumliga vatten; Energi – om bioenergin slår tillbaka; Avfall – inte på min bakgård