Miljöforskningsberedningen har tillsammans skrivit en bok som beskriver miljöpolitikens långsiktiga förutsättningar. Boken, som har titeln "Miljöpolitikens spelplan" har skrivits med syftet att skapa en djupare förståelse av vilka kvalitativa framsteg som krävs inom det miljöpolitiska fältet. I boken analyseras och diskuteras miljöpolitikens föränderliga spelplan, dess framväxt och huvudsakliga utvecklingslinjer samt förutsättningarna att utforma en handlingskraftig och verkningsfull miljöpolitik med tydliga samhällseffekter, nationellt såväl som internationellt.