Att studera övergödning i kustzonen med hjälp av fjärranalys är ett forskningsområde som växer, och satellitövervakning är en metod med potential att komplettera traditionella mätningar i miljöövervakningen. Det är de optiska egenskaperna hos klorofyll, suspenderat material och humusämnen som ger värdefull information om vattenkvaliteten.