Bottensedimenten har stor betydelse för omsättning av miljögifter i naturen och fungerar både som fälla och källa. Bottenlevande djur kan påverka omsättningen genom att röra om i sedimenten när de letar föda och gräver omkring. I avhandlingen undersöks betydelsen av bottendjurens aktiviteter på miljöfternas flöden, samt hur detta påverkas av andra stressfaktorer såsom syrebrist och etablering av främmande arter. Det visade sig att förbättrade syreförhållanden och den nya djupgrävande arten Marenzelleria kraftigt ökade utsläppen av tidigare bundna miljögifter.