Bakterier använder i många fall samma mekanismer för att motstå predation i akvatiska miljöer som när de ska motstå nedbrytning av makrofager i exempelvis en människokropp. I avhandlingen påvisas en länk mellan predationsresistenta bakterier i akvatiska miljöer och bakterier som är patogena för däggdjur. Avhandlingen bidrar till en djupare förståelse för milijöförhållanden och biomarkörer som kan användas vid bedömning av akvatiska miljöer som ligger i riskzonen för att innehålla och sprida patogena bakterier.