Bild: CORE Education Ltd’

Miljardär bidrar till forskning om klimatförändringar

Ute i havet finns ett nätverk av tusentals flottörer, Argo, som kontinuerligt samlar information om havets temperatur. Nu har Paul Allen, medgrundare till Microsoft, bidragit med nästan 40 miljoner kronor till 33 nya djuphavflottörer som ska utföra mätningar ända ner till 6 000 meters djup.

Det internationella Argo-nätverket består av tusentals flottörer som guppar runt och övervakar förändringar i havets temperatur. För att kunna mäta djupare än 2 000 meter krävs dock extra tålig utrustning och idag har Argo endast tillgång till 28 djuphavsflottörer, vilka testas i sydvästra Stilla havet och Indiska oceanen.

Genom ett samarbete mellan amerikanska myndigheter (NOAA) och Microsoft-miljardären Paul Allen, där den senare bidrar med knappt 40 miljoner kronor, ska nu ytterligare 33 djuphavsflottörer byggas och placeras ut i Sydatlanten utanför den brasilianska kusten. Förhoppningen är att de ska ge information om det finns reservoarer av varmare vatten på större djup än man tidigare kunnat mäta.

Flottörerna fungerar som autonoma robotar: Först sjunker de ned till givet djup och på vägen mäter de salthalt och temperatur. Under 13 dagar flyter de med djuphavsströmmarna och samlar data, för att sedan stiga upp till ytan. På ytan avger de sin position med GPS och skickar insamlad data via satellitlänk. Efter 15 minuter vid ytan sjunker flottören igen och påbörjar insamlandet av ny data.