Även alger blir vad de äter. Genom att veta vad alger livnär sig på kan man motverka de negativa effekterna under vissa algblomningar. Andreas Brutemark har studerat de två mikroalgerna Prymnesium parvum, vars gift dödar fisk och Dinophysis spp., som framkalla diarré och kräkningar hos människor som ätit förgiftade musslor. De fungerar både som växt och djur.