Odlade mikroalger kan användas både som födokälla och som biobränsle, och dessutom rena utsläpp av näring och koldioxid. I denna avhandling visas att mikroalger med framgång kan odlas med rökgaser från cementindustrin som kolkälla, vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Det kalla klimatet här i norr visade sig också ge en extra hög inlagring av värdefull olja i algerna. För första gången visas också att naturliga samhällen av mikroalger från Östersjön med fördel kan användas i storskalig odling. Det ger lika mycket biomassa och samma höga kvalitet som odlingar med bara en snabbväxande art, men en betydligt mer hållbar och stabil produktion.