Mest tjuvfiske på ål i Blekinge

I fjol beslagtog Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Kustbevakningen sammanlagt 360 illegala ålfiskeredskap i hela landet. 220 av dessa beslag gjordes i Blekinge.

Den europeiska ålen är rödlistad av artdatabanken och beståndet bedöms vara starkt hotat. Sedan 2007 är det förbjudet att fiska ål i Sverige för alla utom för yrkesfiskare med licens för att fånga ål. Om man råkar fånga ål av misstag är man skyldig att släppa tillbaka den i vattnet.

- Trots att ålen är rödlistad och utrotningshotad så sker ett omfattande tjuvfiske efter ål i Sverige. Totalt så beslagtog HaV och Kustbevakningenöver 360 illegala ålfiskeredskap i svenska vatten under 2017. Men det kan röra sig om betydligt fler, det här är de vi upptäckte vid våra kontroller, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning vid HaV, i ett pressmeddelande.

HaV och Kustbevakningen har de senaste åren ökat kontrollen av det illegala ålfisket. Inför 2018 har HaV bland annat ansökt om tillstånd för att använda drönare för att upptäcka illegala ålryssjor som placerats ut längs den skånska kusten.

- Vi har i dag inte klart med några praktiska detaljer och har inte ens köpt in några drönare. Därför kan vi i nuläget inte säga något om vilka kustområden som kommer att övervakas med drönare eller i vilken omfattning det ska ske, säger Ingemar Berglund.