I framtider kommer kanske sillburkens etikett att inte bara visa om det är "senapssill", "glasmästarsill" och liknande utan även vilket lekbestånd sillen kommer från, t.e.x. Lysekil eller Limfjorden. Med DNA-teknik blir det möjligt att skilja mellan olika fiskbestånd och anpassa fisket efter beståndens bärkraft.