Mer pengar till havet i vårbudgeten

Två miljarder kronor. Så mycket vill regeringen öka anslagen till miljösatsningar i den så kallade vårändringsbudgeten. 200 miljoner ska öronmärkas till arbetet för en renare havs- och vattenmiljö.

Den 10 april lämnar finansminister Magdalena Andersson (S) över vårens budgetförslag till riksdagen, men redan två dagar tidigare presenterade regeringen de miljöpolitiska satsningarna i budgeten.

De ökade anslagen på cirka två miljarder kronor motsvarar ungefär den summa som skars bort när riksdagen röstade genom Moderaternas och Kristdemokraternas budget med stöd av Sverigedemokraterna i december.

För att stärka arbetet med ren havs- och vattenmiljö föreslås en ökning med 200 miljoner kronor. Av dessa medel ska 120 miljoner framförallt gå till insatser mot övergödning, 40 miljoner till sanering av förorenade vattendrag, sjöar- och havsbottnar och ytterligare 40 miljoner till stärkt miljöövervakning.

Reaktionerna på vårändringsbudgeten från flera miljöorganisationer och andra aktörer som arbetar med havsmiljö är försiktigt positiva. De ökade anslagen välkomnas generellt, men många påpekar att det krävs mycket mer för att nå de politiska målen om att minska klimatutsläppen samt att skydda biologisk mångfald och värdefulla ekosystem.