Mälaren är Sveriges tredje största sjö och en viktig resurs i samhället. Bland annat försörjer den mer än två miljoner människor med dricksvatten och över en miljon använder sjön för bad och fiske.

I ett stort projekt, Mälaren – en sjö för miljoner (MER), som drivs inom ramen för Mälarens vattenvårdsförbund samverkar nu hela 23 kommuner runt Mälaren för en bättre vattenmiljö.
– Det är ett spännande arbete vi gör. En säker dricksvattensförsörjning, livskraftiga fiskebestånd samt miljöer för rekreation och naturturism är exempel på värden som behöver värnas tillsammans. Dessa värden är avgörande för hela Mälarregionens utveckling, säger projektledare Elin Ångman.