En sammanställning av maritim verksamhet i Östersjön, och dess inverkan på miljön.