Resultat av mikroskräpmätningar från 14 lokaler längs Bohuskusten 2015 i jämförelse med tidigare resultat från samma lokaler. Mätningar från utsläppsvatten från fyra kommunala reningsverk.