Denna rapport ger en översikt över de europeiska havsområdenas tillstånd och hur vi använder dem. För att säkra ett hållbart gott miljötillstånd krävs en förbättrad förvaltning, vilken måste inkludera allt nyttjande såsom transport, fiske, energiproduktion och turism.