I avhandlingen visas att klimatförändringarna skulle öka syreförbrukningen i kustnära områden dels direkt genom temperaturökningen och dels indirekt genom den ökade tillrinningen från älvar och vattendrag som leder till större tillförsel av organiskt material.