Klarar sig havets barnkammare i en föränderlig värld? Även "hållbara" aktivititer som kustnära småskaligt fiske och algodling påverkar de ytterst viktiga ekosystemen som tropiska sjögräsängar utgör. Människan kan till och med få systemen att gå i "baklås", vilket ställer högre krav på global kustzonsförvaltning.