De senaste 100 åren har tillförseln av kväve och fosfor till Östersjön ökat. Från 1950-talet blev ökningen särskilt markant, vilket också ledde till ökande problem med övergödning i havet. Detta uppmärksammades ordentligt under 1970-talet och en omfattande och systematisk övervakning av havsmiljöns tillstånd initierades. Östersjöns speciella förhållanden gör dock att förbättringen tar tid, och det är först de senaste åren som ekosystemet börjat visa tecken på återhämtning. Kostnader för åtgärder är höga, och frågan är om det ens finns förutsättningar att nå de högt uppsatta målen. Var ska åtgärder sättas in, vad finns att göra, och vem ska göra det?