Den positiva populationsutvecklingen hos säl har länge visat att åtgärder i den marina miljön kan ge goda resultat. Men på senare år har något hänt. Obduktioner av bifångade sälar tyder på att Östersjöns sälar får allt tunnare späcklager – ett oroande tecken på en förändrad miljö.