Bild
;
Tema:

Licensjakt på säl föreslås

Antalet sälar ökar, och Naturvårdsverket gör bedömningen att licensjakt på säl kan införas. Myndigheten anser att licensjakt är förenligt med HELCOM-rekommendationen under förutsättning att populationen överstiger den så kallade Limit Reference Level.