Tema:

Lax och flundra hotas av svartmunnad smörbult

Om man vill begränsa spridningen av svartmunnad smörbult måste intensivt fiske startas inom 3-5 år från att man hittat de första exemplaren på en ny plats, annars är det för sent. Det säger forskaren Magnus Thorlacius vid Umeå universitet. Den svartmunnade smörbulten utgör ett allvarligt hot mot bottenlevande fiskar, som flundra och tånglake, men det finns också en risk att den sprider sig upp i älvarna och hotar laxbestånden.