Lax med dåligt lokalsinne

När en lax ska leka vandrar den från havet och upp i det vattendrag där den föddes. Oftast. För det händer att lax simmar ”fel”. För ungefär femton år sedan felvandrade lax upp i Vege å, och här har den ”vilsna” laxen nu skapat ett eget bestånd.

Till skillnad från flera andra vattendrag på västkusten har Vege å i nordvästra Skåne länge saknat lax. Men vid en inventering 2006 så hittade länsstyrelsen i Skåne plötsligt lax i ån. Sedan dessa har laxen etablerat sig och ån har nu ett eget laxbestånd.

För att ta reda på om laxen i Vege å etablerat sig på naturlig väg eller om den introducerats genom exempelvis olagliga utsättningar så dna-testades Vege å-laxen på SLU:s genetiska laboratorium.

- Undersökningen visar att laxbeståndet i Vege å liknar andra bestånd på den svenska västkusten och att laxbeståndet i ån sannolikt etablerades när lax från närliggande vattendrag vandrade upp i fel vattendrag för att föröka sig. Felvandrarna verkar framför allt komma från Rönne å och Ätran, säger Kim Berndt, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Men hur vanligt är det att laxar vandrar fel? Havet.nu ställde frågan till Stefan Palm, forskare på institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

- Att enskilda laxar ibland simmar upp i ”fel” vattendrag är naturligt. Det är så arten sprids till nya vattendrag och ett visst genutbyte mellan olika laxbestånd motverkar också inavel. Samtidigt måste antalet felsimmande laxar vara relativt litet för annars skulle det inte uppstå tydliga genetiska skillnader mellan lax från olika vattendrag.

- Samtliga ”felvandrare” leker inte nödvändigtvis. De kan även inse sitt misstag och vandra vidare till sin födelseälv. Vad gäller genetiken är det endast den andel som stannar kvar och reproducerar sig som har betydelse.