Utbredningen för de vuxna ögonkorallerna har kartlagts noga, men hittills har ingenting varit känt om deras larvstadie.

Larvstadiet är det enda sättet för ögonkorallen att sprida sig till nya områden för att vidmakthålla genetiskt utbyte mellan olika populationer. Genom lyckad förökning av koraller i laboratorium har man kunnat kartlägga utvecklingen och beteendet hos korallernas larver för att bättre förstå hur de sprids och hur reven i framtiden ska kunna skyddas.