Bild: Schmidt Ocean Institute

Längsta djuret fångat på bild

Det här kan vara det längsta djur som någonsin fångats på bild. Det säger Nerida Wilson, expeditionsledare under en expedition längs Australiens västkust. Djuret - eller djuren - är nästan femtio meter långt.

Under en expedition till östra Australiens kustområden hittades ett rekordlångt djur - hela 46 meter! Djuret är en sifonofor, ett nässeldjur som är släkt med exempelvis maneter. Egentligen är den långa tråden inte bara ett djur, utan flera organismer som lever i en jättelång koloni. Sifonoforer är djuphavslevande rovdjur. Tråden är en tentakel som paralyserar fiskar och kräftdjur.

Fyndet gjordes av forskare från Schmidt Ocean Institute i ett skyddat område. Expeditionsledare Nerida Wilson säger att deras fynd tydligt visar att det finns en stor brist på kunskap om den biologiska mångfalden även i redan skyddade områden.