Bild
Bild: Schmidt Ocean Institute
;
Tema:

Längsta djuret fångat på bild

Det här kan vara det längsta djur som någonsin fångats på bild. Det säger Nerida Wilson, expeditionsledare under en expedition längs Australiens västkust. Djuret - eller djuren - är nästan femtio meter långt.

Under en expedition till östra Australiens kustområden hittades ett rekordlångt djur - hela 46 meter! Djuret är en sifonofor, ett nässeldjur som är släkt med exempelvis maneter. Egentligen är den långa tråden inte bara ett djur, utan flera organismer som lever i en jättelång koloni. Sifonoforer är djuphavslevande rovdjur. Tråden är en tentakel som paralyserar fiskar och kräftdjur.

Fyndet gjordes av forskare från Schmidt Ocean Institute i ett skyddat område. Expeditionsledare Nerida Wilson säger att deras fynd tydligt visar att det finns en stor brist på kunskap om den biologiska mångfalden även i redan skyddade områden.