Denna avhandling visar med all tydlighet att de kustnära arktiska haven är en viktig plats för nedbrytning och sedimentering av terrestriskt organiskt partikulärt och löst kol. Eftersom klimatet snabbt blir varmare i dessa områden, kan man förvänta sig att kustområdena får en alltmer ökad betydelse för transformering av organiskt till oorganiskt kol. För att förstå det framtida klimatet är det därför viktigt att studera det organiska och oorganiska kolkretsloppen och relationen mellan dessa kretslopp speciellt i dessa regioner.