Läkemedel renas i toan

Genom att tillsätta enzymer redan i spolvattnet kan man rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Den nya tekniken testas nu på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Förhoppningsvis kommer detta att minska mängderna av de vanligaste läkemedlena i det vatten som så småningom når havet.

Läkemedelsrester i avloppsvatten är ett problem för reningsverken, och stora mängder passerar ut till havsmiljön. Detta orsakar problem i ekosystemet, och ökar riskerna för antibiotikaresistens. Nu testas ett nyutvecklat block med nedbrytande enzymer som sätts direkt i toalettstolen. I pilotprojektet har fem vanliga läkemedel valts ut, varav tre är antibiotika.