Genom att studera och göra en samlad bedömning av kustens topografi, bl a höjdskillnader mellan sanddynor och kusten sluttning, går det att få fram en god uppskattning om hur sårbart ett kustområdet är för överspolning och vilka följderna kan bli. Avhandlingen presenterar en ny metod för att mäta hur sandstränder kan skadas av stormar och översvämningar.