Sverige har en lång och varierande kuststräcka. För miljöövervakningen är det en utmaning att med små medel försöka täcka in alla regionala skillnader. Kustfiskövervakning bedrivs idag både nationellt och regionalt, och informationen från provfiskena visar att det finns lokalt unika fisksamhällen längs med hela vår kust. Kunskap om denna lokala och regionala variation är fundamental för att kunna se helhetsbilden.