Tema:

Kunskap ger effekt

Programmet Greppa näringen har gett effekt - det konstaterar forskare vid Agrifood Economics Centre vid Lunds universitet. Syftet med Greppa näringen är att utbilda lantbrukare i att minska näringsläckaget från jordbruksmark och därmed minska övergödningen i östersjön. Rådgivningsprogrammet har omfattat 8 200 gårdar, och resultaten visar att ökad rådgivning minskar kväveläckaget och ökar skördarna, och sammantaget är till nytta både för miljön och för jordbrukets lönsamhet.