Bild: K. Viklund/Umeå marina forskningscentrum

Kritik mot marint skydd i östersjön

EEA har släppt en rapport som beskriver EU:s totala nät av marina skyddade områden. 2020 ska 10 procent av Europas vatten vara skyddade, men snittet ligger idag på 5,9. Skyddet i östersjön täcker visserligen över 13,5 procent, men organisationen Oceana menar att områdena till största delen består av kustzon, och allt för liten del är öppet hav. Nio av av tio områden i östersjön är också mindre än den vetenskapligt rekommenderade minimistorleken.