Krafttag krävs för Europas miljö

En omedelbar kursändring är nödvändig, skriver Europeiska miljöbyrån EEA i samband med lanseringen av en rapport om miljötillståndet i Europa. Det nuvarande utbudet av politiska åtgärder ger en nödvändig grund, men räcker inte för att klara hållbarhetsvisionen och garantera fortsatt välstånd.

I rapporten konstateras att de flesta av EU:s framtida miljö-och klimatmål inte kommer att nås, och att det inte skett någon nämnvärd förbättring sedan den förra rapporten släpptes 2015.

- Europas miljö befinner sig vid en brytpunkt. Vi har ett smalt tidsfönster under nästa decennium att skala upp åtgärder för att skydda naturen, minska effekterna av klimatförändring och radikalt minska vår konsumtion av naturresurser, säger EEA:s chef Hans Bruyninckx i en kommentar.

Europa behöver göra saker bättre, ta itu med vissa utmaningar på ett annat sätt och se över sina investeringar. Det fungerar inte längre att i första hand gynna ekonomisk tillväxt och därefter försöka styra upp de miljömässiga och sociala konsekvenserna.

Skydd och bevarande av biologisk mångfald och naturresurser är fortfarande det område där utvecklingen är mest nedslående. Om de aktuella trenderna fortsätter att hålla i sig, kommer den framtida utvecklingen mot 2030 att leda till ytterligare försämring av naturen och till fortsatt förorening av luft, vatten och mark.