Hälften av alla växtnäringsämnen som övergöder havet kommer från jordbruket. Och 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från djurproduktionen. Att köttproduktionen i Sverige är koncentrerad till kustnära regioner och foderodlingen sker någon annanstans ökar riskerna för övergödning av våra hav.