Korallreven längs Sri Lankas kuster är under ett starkt tryck från ett stort antal mänskliga aktiviteter. I avhandlingen har korallernas motståndskraft mot dessa stressfaktorer och deras förmåga att återhämta sig undersökts. Reproduktionsförmåga, tillväxthastighet och motståndskraft mot sjukdomar har betydelse för korallernas möjligheter att överleva i dessa kustområden.